Betonsko armaturo izdelujemo iz palic profilov od fi 8 do fi 40 mm
in iz kolutov profilov od fi 8 do fi 16 mm.